Barion Pixel

Adatvédelmi tájékoztató Blabo Vegyszer Kft. letölthető

Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatásunk a http://www.blabovegyszer.hu/ honlappal és a honlapon hirdetett szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatos tevékenységekre terjed ki.

 1. Az adatkezelő

Neve: BLABO Vegyszer Kft.

Székhely: 1221 Budapest, Városház tér 5. 

Adatkezelő képviselője: Szentiványi Szabolcs - ügyvezető

Elektronikus elérhetőség: blabo@blabovegyszer.hu, blabo.vegyszer@gmail.com

Adatkezelő honlapjának címe: https://www.blabovegyszer.hu/

Cégjegyzékszám: 01-09-941655

Adószám: 22745352-2-43

 1. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 1. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, időtartama

KAPCSOLATFELVÉTEL– hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont)

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az blabo@blabovegyszer.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk az Önről kezelt személyes adatot, kivéve, ha más célból is kezeljük azt. Például a nevét törölhetjük a levelezőrendszerünkből, de amennyiben korábban már számlát állítottunk ki a nevére a számlázási adatok között továbbra is kezeljük ezt a személyes adatot.

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Ha felhív minket telefonon

telefonszám, név

Kapcsolatfelvételi lehetőség telefonon vagy elektronikus úton, tájékoztatás kérése a termékeinkről, szolgáltatásainkról, visszahívás kérése.

Hozzájárulása visszavonásáig, a telefonkészülék híváslistáját havonta töröljük, a levelezőrendszerünket évente átnézzük és töröljük azokat a leveleket, amelyek csak egyszeri érdeklődésről szóltak.

Ha e-mailt ír nekünk

név, e-mail cím és minden olyan személyes adat, amelyet az üzenetben elhelyez

REGISZTRÁCIÓ A WEBSHOPBA – hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Regisztráció a webshopba (bejelentkezés, jelszó emlékeztető küldése, személyes fiók kezelése)

E-mail vagy jelszó (ezt a vásárló ismeri), kapcsolattartó adatai (mobilszám), számlázási név és cím, szállítási név és cím (amennyiben eltér a számlázási adatoktól), születési dátum megadható, de nem kötelező. A személyes fiókban: kuponok, korábbi rendelések összesítése, jóváírások, visszatérítések.

A regisztráció egy kényelmi szolgáltatás, ismételt vásárlás esetén. A vásárláshoz, azaz a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok tárolását teszi lehetővé. A regisztráció megkönnyíti a korábbi rendelések áttekintését, a kuponok kezelését.

Hozzájárulás visszavonásáig, regisztráció törléséig (a regisztráció törlését e-mailen lehet kérni).

A hozzájárulás az blabo@blabovegyszer.hu e-mail címre küldött üzenettel vonható vissza. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

WEBSHOPBÓL RENDELÉS – szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Honlapunkon elhelyezett űrlap használata

e-mail cím, rendelési szám, lehetőség van fájl csatolására, üzenet

Bármilyen kérdés, észrevétel a megrendeléssel kapcsolatban. A vásárló és a megrendelés beazonosítása.

A szerződés teljesítéséhez szükséges idő, legfeljebb a polgári jogi igények elévülése (5 év).

Vásárlás regisztrációval vagy anélkül

név, számlázási cím, szállítási név, e-mail cím, telefonszám, vásárlás adatai (termék, mennyiség, ár, időpont, rendszer által generált vásárlói azonosító)

Online vásárlási lehetőség biztosítása, szerződés teljesítéshez feltétlenül szükséges adatok elkérése

A szerződés teljesítéséhez szükséges idő, legfeljebb a polgári jogi igények elévülése (5 év). Regisztrált vásárlók esetén a regisztráció törléséig, kivéve, ha

Kiszállítás Budapest területén

Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím

Szerződési kötelezettség teljesítése, megrendelés kiszállítása

Kiszállítás teljesítéséig - regisztrált vásárlók esetén a személyes fiókban a regisztráció törléséig láthatók az adatok.

Kiszállítás futárszolgálattal

Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím

Szerződési kötelezettség teljesítése, megrendelés kiszállítása

Kiszállítás teljesítéséig - regisztrált vásárlók esetén a személyes fiókban a regisztráció törléséig láthatók az adatok, csomagküldő szolgálat belső felületén az adatok 45 napig kerülnek megőrzésre.

Elszámolás az Árgéppel, Árukeresővel

név, rendelés összege, kedvezmény mértéke

Vásárlás utáni kedvezmény mértékének meghatározása

30 nap, prémium előfizetés esetén 90 nap

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS – szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Szerviz és beüzemelés

Név, lakcím, telefonszám.

Helyszíni szemle a pontos ajánlathoz, helyszíni munkavégzés, kapcsolattartás.

A szerződés teljesítéséhez szükséges idő, legfeljebb a polgári jogi igények elévülése (5 év).

SZÁMLÁZÁSI KÖTELEZETTSÉGÜNK TELJESÍTÉSE – jogi kötelezettség – (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, előíró jogszabály: 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdés: iratmegőrzési idő; 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja: számla kötelező elemei).

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Számla kiállítása

számlázási név és számlázási cím, egyéni vállalkozó esetén adószám

Számla kiállítása.

A kiállítás évében és további 8 évig őrizzük meg a számlákat és a bankszámlakivonatokat, az utánvétet igazoló dokumentumokat.

Átutalással történő fizetés

bankszámlatulajdonos neve és bankszámlaszáma, megrendelés azonosító

Számviteli bizonylatok megőrzése

Barion kártyás fizetés webáruházban 

e-mail cím, név, vásárló /megrendelés azonosító

Online fizetési lehetőség biztosítása, számviteli bizonylatok megőrzése

Az egyenlegértesítők megőrzési ideje a számviteli bizonylatok szerint: 1+8 év

FOGYASZTÓVÉDELMI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE – jogi kötelezettség alapján (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 17/A. § (7) bekezdés alapján a megőrzési idő 5 év.)

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Fogyasztóvédelmi igények érvényesítése

név, cím, email cím, telefonszám

Fogyasztóvédelmi jogok biztosítása, igények érvényesítése

Igény érvényesítése + 5 év

NYILVÁNTARTÁS ROBBANÓANYAG-PREKURZOR ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség, valamint 98/2013 EU rendelet 8. cikk

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

DEWAN fertőtlenítőszer vásárlásának nyilvántartása

a lakossági személy neve, címe és adott esetben vagy az azonosító száma, vagy a hivatalos azonosító okmányának típusa és száma; az anyag vagy keverék megnevezése a koncentráció szintjével együtt; az anyag vagy keverék mennyisége; az anyag vagy keverék szándékolt felhasználása a lakossági személy nyilatkozata alapján; a tranzakció helye és időpontja; a lakossági személy aláírása

Jogszabályban előírt nyilvántartási kötelezettség teljesítése

 5 év

EGYÉB ADATKEZELÉSEINK – hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont)

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Fényképek nyilvánosságra hozatala a honlapon és/vagy a közösségi oldalunkon

hang- és képmás

Tevékenységünk bemutatása, népszerűsítése.

Hozzájárulás visszavonásáig vagy az adatkezelő általi törlésig (tartalom változtatása miatt), legkésőbb az oldal megszűnéséig.

Közösségi oldalak követése – Facebook,

név, nyilvános profil, hozzászólások

Közösségi oldalaink követése, tájékoztatás a tevékenységeinkről, gyors híreink megosztása.

Törzsvásárlói kártya biztosítása

Név, rendelés összege, számla sorszáma, törzsvásárlói kártya sorszáma, kártya kiadásának dátuma, vásárlások után járó pontok

Vásárlási kedvezmény biztosítása visszatérő vásárlóknak

Hozzájárulás visszavonásáig

Természetes személyeket ábrázoló fényképeket ritkán helyezünk ki az oldalunkra vagy a közösségi oldalunkra, elsősorban termékfotókat közlünk. Amennyiben természetes személyről hozunk nyilvánosságra képet, minden esetben külön hozzájárulást kérünk, amelyhez önálló adatkezelési tájékoztatót is készítettünk. A hozzájárulás visszavonását követően törölni fogjuk az oldalakról a fényképet.

Közösségi oldalunkon a saját hozzászólásait, nyilvános megosztásait bármikor törölheti, privát üzeneteit a facebook-messenger-en kérésére törölni fogjuk. Hozzájárulását a közösségi oldalak tekintetében visszavonhatja a ’Mégsem tetszik ez az oldal’/”Unfollow” gombra kattintva. A fényképek nyilvánosságra hozatalára vonatkozó hozzájárulás a blabo@blabovegyszer.hu e-mail címre küldött üzenettel vonható vissza.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

SZAKMAI PARTNEREK ADATAINAK KEZELÉSE - jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Jogi személy partnerek, beszállítók természetes személy képviselőinek és kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai

a természetes személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma, e-mail címe, foglalkozása

Szakmai és üzleti kapcsolattartás azon partnereinkkel, akikkel alkalomszerűen vesszük fel a kapcsolatot

Üzleti vagy szakmai kapcsolat fennállásáig, tiltakozásig

Készítettünk érdekmérlegelési tesztet, amelynek az lett az eredménye, hogy az így tudomásunkra jutott és kezelt személyes adatok kezelésével egyáltalán nem sértjük szakmai partnereink magánszféráját. Partnereink igény szerint megtekinthetik az érdekmérlegelési tesztet és a tiltakozáshoz való jogot is biztosítjuk részükre.

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE– vásárlók, látogatók hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet a blabo@blabovegyszer.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a felvételt, kivéve, ha más célból is kezeljük azt.

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Elektronikus megfigyelő rendszer

képmás

Vagyonvédelem

Hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 7 nap a tárolási idő

COOKIEK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Oldalunkon a következő sütiket használjuk:

Statisztikai sütik

Nem gyűjtenek személyes adatot. Az adatkezelő a statisztikai sütikkel információt gyűjt arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. A névtelenül begyűjtött adatokat a honlap fejlesztésére és a látogatói élmény javítására fordítjuk.

Süti neve

Funkciója/feladata

Élettartama

Igényli a süti a hozzájárulását?

_ga

Google Analytics használja, egyedi azonosítót rögzít, segítségével statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kapcsolatban.

2 év

nem

_gat

Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályozásához

1 nap

nem

_gid

Google Analytics használja, egyedi azonosítót rögzít, segítségével statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kapcsolatban

1 nap

nem

Marketing sütik

A marketingsütik nyomon követik a látogatók weboldal-tevékenységét. Használatuk célja az, hogy érdemleges hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra ösztönözzük őket.

Süti neve

Funkciója/feladata

Élettartama

Igényli a süti a hozzájárulását?

NID

Marketing célokat szolgál, egy egyedi azonosítót regisztrál, amely azonosítja a visszatérő felhasználó eszközt. Az azonosítót célzott hirdetésekre használják. 

6 hónap

nem

r/collect:

Adatokat szolgáltat a Google Analytics számára a felhasználó eszközéről és böngészési szokásairól

Munkamenet végéig

nem

Egyéb sütik, amelyek besorolással nem rendelkeznek

Süti neve

Élettartama

Igényli a süti a hozzájárulását?

display

állandó

nem

PrestaShop-a30a9934ef476d11b6cc3c983616e364

19 nap

nem

A saját böngészőjében bármikor ki tudja kapcsolni a sütiket a következő linkek valamelyikén:

 1. Ki ismeri meg a személyes adatokat? Címzettek köre.

Egyes feladataink ellátása érdekében adatfeldolgozókat vagy más adatkezelőket veszünk igénybe.

Tárhelyszolgáltatás:

bEcommerce Kft.

1204 Budapest, Alsóhatár út 95-109. G. ép. A. lház. fszt. 1.

info@dolphinet.hu

Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás és a tárhelyhez tartozó elektronikus postafiók üzemeltetése.

E-mail szolgáltató:

GMAIL – GOOGLE Inc. Google Inc., Mountain View, California, USA

Ellátott tevékenység: levelezőrendszer üzemeltetése.

Könyvelés:

FairConto Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

adószáma: 28991654-2-43

Ellátott tevékenység: könyvelési feladatok ellátása a BLABO Vegyszer Kft. részére.

Kiszállítás:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

info@gls-hungary.com

Ellátott tevékenység: a webáruházban megrendelt termékek házhozszállítása.

Fizetés:

Barion Payment Zrt. (továbbiakban: adatfeldolgozó)

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.)
E-mail: support@barion.com

Cégjegyzék: 01-10-048552
Adószám: 25353192-2-43

Tel: +36 1 464 7099

Ellátott tevékenység: biztonságos online fizetés lebonyolítása

Adatkezelő és adatfeldolgozó szerződéses viszonyban áll egymással. Adatfeldolgozó az online vásárlás lebonyolításának, a tranzakció visszaigazolásának és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring céljából az alábbi adatokat kezeli: számlázási név, cím, email cím. Az érintettek köre az online fizetési módot igénybe vevő vásárlók. A személyes adat kezelés az online fizetési tranzakció lebonyolítását követően megszűnik.

Számlázás:

 Billingo Technologies Zrt. (továbbiakban:adatfeldolgozó)

 • Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet
 • Cégjegyzékszám: 01-10-140802, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék cégbírósága
 • Adószám: 27926309-2-41
 • Közösségi adószám: HU27926309

Ellátott tevékenység: az elektronikus számlák kiállításához szükséges szamlazz.hu felület üzemeltetése.

Hirdetési portálok -

Árukereső: Online Comparison Shopping Kft.

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Árukereső: https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html

Ellátott tevékenység: webáruház ajánlatainak megjelenítéséhez felület biztosítása.

Árgép: guenstiger.de GmbH

Deichstraße 34

20459 Hamburg

telefon: (040) 31 97 96 - 0

e-mail: post@guenstiger.de

Árgép: https://www.argep.hu/content_adatvedelem.html

Ellátott tevékenység: webáruház ajánlatainak megjelenítéséhez felület biztosítása.

Közösségi oldal:

Facebook : Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok

Ellátott tevékenység: üzleti oldal üzemeltetése.

A Facebookkal közös adatkezelőnek számítunk az oldal kezelése során. A közös adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztatót a Facebook oldalon a jegyzetek között helyeztük el.

A facebook saját adatkezelési tájékoztatása itt érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

A levelezőrendszer (GMAIL), valamint a közösségi oldalak felületeinek biztosítása (Facebook,) miatt adattovábbítás történik az Amerikai Egyesült Államokba. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).

 1. Az érintett jogai

 1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Ön jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e és ha igen, tájékoztatjuk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk Önnek, hol tehet panaszt stb.

 1. Helyesbítéshez való jog

Ha elírtuk a nevét, a telefonszámát, az e-mail címét, vagy bármely más személyes adatokat, kérésére helyesbítjük vagy kiegészítjük azokat. Ha valakinek átadtuk a személyes adatait, őt is értesítjük, hogy a változást átvezethesse.

 1. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül megszüntetjük az adatok kezelését és megsemmisítjük a korábban kezelt adatokat, ha megállapítjuk, hogy az adatok törlésének kötelezettsége fennáll. Például: teljesült az a cél, amely érdekében a személyes adatok kezelése szükséges volt, jogalap nélkül kezeltünk egy személyes adatot, Ön visszavonta a hozzájárulást, a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez, jogszabály írta elő a törlési kötelezettséget vagy Ön gyakorolta a tiltakozási jogát.

 1. Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha úgy gondolja, nem kezeljük pontosan a személyes adatait, kérheti a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de Önnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez szükséges. Ilyenkor is kérheti, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését, ami azt jelenti, hogy tárolnunk szabad azokat, más adatkezelési műveletek csak jogszabályban meghatározott esetekben végezhetünk (például Ön hozzájárulását adta, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek, más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében szükségesek stb.).

 1. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az adatkezelés. Ez csak szakmai partnereink kapcsolattartási adatai esetén fordulhat elő, más tevékenységnél nem ez az adatkezelés jogalapja.

 1. Adathordozhatóság

Kérheti, hogy az automatizált módon történő adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezt csak akkor kérheti, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés. Ezesetben nagyon szívesen átadjuk Önnek vagy más adatkezelőnek ezeket az adatokat.

 1. Automatizált döntéshozatal

Nem folytatunk automatizált döntéshozatalon alapuló tevékenységet, így ügyfeleinkre nem terjedhet ki ilyen döntés hatálya.

Amennyiben a jogai gyakorlására irányuló kérelem érkezik, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a megtett intézkedéseinkről. Intézkedésünkről az Ön által megjelölt formában nyújtunk tájékoztatást, ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha másként kéri.

A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.

Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg Önhöz és az intézkedés elmaradásának okairól sem tájékoztatjuk, Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. Panasz benyújtása

Ha úgy érzi, szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, örömmel segítünk, kérem forduljon hozzánk bizalommal. Itt várjuk az üzenetét: blabo@blabovegyszer.hu

Ha nem velünk szeretné megbeszélni a problémát, bíróság előtt is érvényesítheti a jogait. Erre polgári per keretében van lehetősége. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelye szerinti törvényszékre kell benyújtania a keresetét. (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találja: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éri el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. ugyfelszolgalat@naih.hu).

 1. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk.

 1. A megfelelő biztonság

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

 1. Egyéb rendelkezések

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2019. január 10-én lép hatályba.

A tájékoztató nem ismétli meg a vonatkozó jogszabályokban részletezett, mindenkire egyformán kötelező tartalmat. A tájékoztatás elkészítésekor figyelembe vettük és irányadónak tekintjük a nem részletezett kérdésekben a következő forrásokat:

 1. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, különösen a (39); (42); (50); (55); (60)-(63); (66); (71) preambulumbekezdései, továbbá a 12-22. cikk

http://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CXII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny

 1. A NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (2015.10.09.) alapján. https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf

 2. A 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az előzetes tájékoztatásról (17/EN WP259 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.10.);

http://naih.hu/files/wp259rev.01_EN_Guidelines_on_Consent.pdf

 1. A 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az átláthatóságról (17/EN WP260 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.11.) http://naih.hu/files/wp260rev.01_EN_Guidelines_on_Transparency.pdf

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele webáruházunk https://blabovegyszer.hu/content/26-adatkezelesi-tajekoztato oldalán történik.

Az adatkezelési tájékoztató letöltéséhez kattintson ide: 

 letölthető adatkezelési tájékoztató - Blabo Vegyszer kft.